Välkommen till Kristianstads kommuns kartportal!

Kartportalen är en samling kartor där man genom att klicka i kartan kan hitta information om kommunen! I kartorna hittar man exempelvis information om skolor för olika åldrar eller varför inte omsorgens mötesplatser. Nedan finns länkar till Kristianstads kommuns webbkartor. Klicka i kartbilderna!
Kristianstadskartan
Detta är en karta med information över Kristianstads kommun. Här finner du information om bl. a. lediga villatomter, besöksplatser i vattenriket eller skolor upp till gymnasienivå.
 
Strategikartan
Med hjälp av kartan och statistik från Skånedatabasen presenterar vi här analyser som vi tar fram som kunskapsunderlag för att sprida och öka kunskapsnivån bland beslutsfattare och tjänstemän.